Błąd
  • XML Parsing Error at 1:119. Error 9: Invalid character

Stypendia

Z poczenia idei propagowania wiedzy na temat budowania pokoju i rozwoju oraz chci umoliwienia podjcia studiw jak najwikszej liczbie absolwentw studiw licencjackich, narodzi si projekt Funduszu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuciskiego na studia nad pokojem i rozwojem. Projekt komplementarnie czy idee bliskie Wyszej Szkole Europejskiej z zasadami odpowiedzialnego biznesu umoliwiajc jednoczenie zdobycie wiedzy modym, zaangaowanym ludziom pragncym dziaa w przyszoci na rzecz wiatowego pokoju i rozwoju globalnego.

Adresatami projektu bd najzdolniejsi absolwenci studiw licencjackich (lub magisterskich) uczelni pastwowych i prywatnych z kraju i zagranicy. Stypendia bd mie charakter naukowy czyli bd uwzgldnia wyniki w nauce. Bdzie rwnie brany pod uwag okrelony rodzaj aktywnoci studentw, podobnie jak ma to juz miejsce w Konkursie o Indeks na studiach licencjackich.

Ze wszystkimi studentami starajcymi si o Stypendia im. Ryszarda Kapuciskiego na studia nad pokojem i rozwojem zostan przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w jzyku angielskim w drugiej poowie wrzenia. Podczas rozmowy kandydaci bd gwnie pytania o ich spoeczn aktywno oraz przyczyny i motywacj dziki, ktrym wybrali specjalno Peace and Development Studies. Uczestnictwo w konkursie stypendialnym jest moliwe jedynie po zoeniu kompletu dokumentw aplikacyjnych w Dziale Rekrutacji Wyszej Szkoy Europejskiej w Krakowie okresie od 1 lipca do 15 wrzenia 2010 roku.

Kluczowe informacje dotyczce konkursu o Stypendia im. Ryszarda Kapuciskiego na studia nad pokojem i rozwojem:

  • Chtni do wzicia udziau w konkursie zobowizani s wypeni formularz zgoszeniowy i przesa go do 15 wrzenia 2010 na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
  • Konkurs dotyczy wycznie specjalnoci Peace and Development Studies w ramach studiw stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Stosunki Midzynarodowe.
  • Stypendia s przyznawane na okres jednego semestru z moliwoci przeduenia na kolejne semestry nauki pod warunkiem utrzymania redniej ocen nie mniejszej ni 4,00 oraz udokumentowania aktywnoci zwizanej z tematyk globalnego pokoju i rozwoju (np.: dziaalno w Kole Naukowym Peace and Development, organizacja spotka z ekspertami, konferencji, praca/ sta w organizacjach pozarzdowych i rzdowych zajmujcych si tematyk globalnego pokoju i rozwoju).
  • Otrzymanie stypendium nie jest jednoznaczne z przyjciem na studia w Wyszej Szkole Europejskiej w Krakowie. Przyjcie na studia nastpuje po wypenieniu wszelkich formalnoci zwizanych z rekrutacj, wicej informacji na stronie www.wse.krakow.pl.
  • Stypendium pokrywa 50% kosztw czesnego.
  • Stypendia zostan przyznane pod warunkiem zgromadzenia si minimalnej liczby osb wymaganych do uruchomienia specjalnoci.

Wszelkie pytania dotyczce konkursu stypendialnego prosimy kierowa na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pod numer telefonu (12) 683 24 72.

Fundusz Stypendialny im. Ryszarda Kapuciskiego na studia nad pokojem i rozwojem wspiera:

Wydawnictwo ZNAK

You are here: Stypendia