Błąd
  • XML Parsing Error at 1:119. Error 9: Invalid character

Rekrutacja

Do koca wrzenia 2010 roku przeduona zostaje rekrutacja na Peace and Development Studies ? unikatow specjalno nauczan w jzyku angielskim w ramach studiw uzupeniajcych magisterskich na kierunku stosunki midzynarodowe w Wyszej Szkole Europejskiej im. ks. Jzefa Tischnera.

Rekrutacja na Peace and Development Studies

Zasady rekrutacji na Peace and Development Studies


Do 31 lipca 2010 bdzie trwa rekrutacja na specjalno Peace and Development Studies nauczan w jzyku angielskim w ramach studiw uzupeniajcych magisterskich na kierunku stosunki midzynarodowe w Wyszej Szkole Europejskiej im. ks. Jzefa Tischnera.

Rekrutacja na specjalno odbywa si w dwu etapach. Do 30 lipca 2010 kandydaci proszeni s o skadanie poda do Dziau Rekrutacji, natomiast w drugim etapie przeprowadzane bd z wszystkimi osobami, ktre zoyy dokumenty krtkie rozmowy w jzyku angielskim. Wyniki rekrutacji ogoszone zostan na pocztku sierpnia 2010.

You are here: Rekrutacja