B┼é─ůd
  • XML Parsing Error at 1:119. Error 9: Invalid character

Wy┐sza Szko│a Europejska im. Ks. Jˇzefa Tischnera serdecznie zaprasza na dyskusjŕ panelow▒ pt.

á

á

MUZUúMANIE W POLSCE ? MUZUúMANIE U SIEBIE?

á

á

z udzia│em reprezentantˇw rozmaitych grup tworz▒cych spo│ecznoŠ muzu│ma˝sk▒ w Polsce

á

13 lipca 2011

godz. 14:00 ? 16:00 Aula WSE, ul Westerplatte 11

á

W dyskusji wezm▒ udzia│ miŕdzy innymi:

á

Musa Czachorowski (Muzu│ma˝ski Zwi▒zek Religijny w Rzeczpospolitej Polskiej i

kwartalnik ?Muzu│manie Rzeczypospolitej?)

Hayssam Obeidat (Liga Muzu│ma˝ska w Rzeczpospolitej Polskiej)

Andrzej Saramowicz (Szko│a Nauk Sufich)

Urszula Ch│opicka-Khan

Beata Abdallah-Krzepkowska

á

Dyskusje poprowadzi Konrad Pŕdziwiatr (WSE i Arabia.pl)

á

POBIERZ PLAKAT - PDF

Dyskusja panelowa jest czŕÂci▒ projektu badawczego ?Muzu│manie w Krajach Wyszehradzkich? realizowanego przez Wy┐sz▒ Szko│ŕ Europejsk▒ z partnerami akademickimi z Czech, S│owacji i Wŕgier przy wsparciu finansowym Fundacji im. Anny Lindh oraz Funduszu Wyszehradzkiego

ZAPIS DYSKUSJI PANELOWEJ ZNAJDUJE SI╩ NA STRONIE

http://www.youtube.com/watch?v=URRe7nUfNQI

Share this post

You are here: Struktura