Błąd
  • XML Parsing Error at 1:119. Error 9: Invalid character

Prezentacje konferencyjne

konfW dniach 28-29 maja 2009 w Wyszej Szkole Europejskiej im. ks. Jzefa Tischnera odbya si konferencja midzynarodowa pt. ?Wspczesne wyzwania dla budowania pokoju i pomocy rozwojowej?. W konferencji wzio udzia ponad 25 panelistw z Polski i zagranicy oraz prawie 100 uczestnikw.

Poniej zamieszczamy wybrane prezentacje konferencji dostpne w formacie PDF:


dr Agata Dziewulska
(Uniwersytet Warszawski) Budowanie pokoju w Boni ? wnioski z dotychczasowych dowiadcze


prof. Jonina Einarsdottir (University of Iceland) Pastwa upade ? przypadek Gwinei Bissau

Gabriela Lipska (Instytut Globalnej Odpowiedzialnoci, Warszawa) Sposb postpowania odnonie do obrazw i informacji dotyczcych krajw Poudnia

 

Jan Mu (University of Maastricht, Holland) Czy ekstremalny federalizm jest zagroeniem dla demokracji? Analiza systemu konstytucyjnego Boni i Hercegowiny

prof. Yunas Samad (University of Bradford, UK) Transnarodowe organizacje paramilitare: ujcie socjologiczne z punktu widzenia sytuacji w Afganistanie

dr Patrycja Sokoowska (Dolnolska Szkoa Wysza, Wrocaw) Problem stabilizacji w Boni i Hercegowinie ? misja policyjna UE (EUPM)


Paul Coughlan (University College Dublin, Ireland) Przemys uranowy w Republice Nigru: analiza przypadkuKordian Kochanowicz (IGO) Koncepcja rozwoju w oparciu o prawa czowieka - nowe moliwoci oraz wyzwania dla wsppracy rozwojowej


Sylwia Kostka (WSE) Skuteczno europejskiej wsppracy rozwojowej


Nina Jzefina Bk (Sustainable Society Initiative, Krakw) Niewygodna prawda o polityce rozwojowej Unii Europejskiej


Jan Szczyciski (UNDP) Polska pomoc humanitarna dla biednych krajw czy pomoc rozwojowa dla Polski?

Share this post

You are here: Wydarzenia Prezentacje konferencyjne