Błąd
  • XML Parsing Error at 1:119. Error 9: Invalid character

 

Specjalność Peace and Development Studies dostępna jest tylko w trybie stacjonarnym. Na absolwentów czeka praca w instytucjach międzynarodowych, rządowych i pozarządowych, działających w obszarze pomocy rozwojowej i humanitarnej, a także w misjach pokojowych, projektach pomocowych, w mediach i w wielu innych instytucjach zajmujących się rozwiązywaniem konfliktów i rozwojem globalnym.

Partnerami projektu Peace and Development Studies wdrażającego pierwszą tego typu specjalność w Polsce są Polska Akcja Humanitarna, Uniwersytet Islandzki, Akademia Filozofii z Liechtensteinu oraz norweska organizacja pozarządowa CROP (Program Badań Porównawczych nad Ubóstwem).

W ramach studiów Peace and Development istnieje możliwość ubiegania się o Stypendium im. Ryszarda Kapuścińskiego na studia nad pokojem i rozwojem. Z kandydatami do stypendium przeprowadzone zostaną dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim w drugiej połowie września. Podczas rozmowy kandydaci będą pytani głównie o ich społeczną aktywność oraz przyczyny wyboru danej specjalności. Warunkiem uczestnictwa w konkursie stypendialnym jest złożenie kompletu dokumentów aplikacyjnych w terminie do 15 września 2010 roku.

Wszyscy pozostali kandydaci proszeni są o składanie podań do 30 września 2010 roku w Dziale Rekrutacji Wyższej Szkoły Europejskiej.

Szczegółowe informacje o programie studiów, wykładowcach i możliwych ścieżkach kariery zostały zebrane w katalogu specjalności, który można pobrać ze strony: peacestudies.pl, natomiast szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, wymaganych dokumentów oraz czesnego zamieszczone są na www.wse.krakow.pl.

Share this post

You are here: Rekrutacja