Błąd
  • XML Parsing Error at 1:119. Error 9: Invalid character

Jak podkreśla Kordian Kochanowicz, opiekun merytoryczny kierunku - program przygotowany przez specjalistów pozwoli studentom doskonalić kompetencje w dziedzinie współpracy rozwojowej
w krajach post ? konfliktowych, krajach transformacji i krajach rozwijających się. Poszczególne bloki i moduły dotyczą również najbardziej aktualnych tematów w dziedzinie współpracy rozwojowej  uwzględniając toczącą się debatę na temat polskiej polityki zagranicznej.

Studia podyplomowe będą prowadzone w języku polskim, wybrane bloki przedmiotów, w tym Conflict Resolution, New Geopolitics, EuropAid Funding Opportunities, będą prowadzone w języku angielskim co pozwoli studentom poznać słownictwo techniczne w dziedzinie studiów. Jak na 200 godzin zajęć program jest bardzo rozbudowany, obejmuje min.: Peacebuilding, Humanitarian Assistance ? Recovery and Development Strategies, a także kwestie Efektywności Pomocy Rozwojowej, Rzecznictwa w dziedzinie rozwoju, Pozyskiwanie Funduszy, Elementy Przygotowania i Zarządzania Projektami.

Tematyka studiów jest nakierowana na kształtowanie konkretnych umiejętności w zakresie prowadzenia analiz politycznych, standardów i dobrych praktyk w dziedzinie pomocy humanitarnej
i rozwojowej, metod i narzędzi rzecznictwa w zakresie rozwoju. Znaczna część zajęć będzie prowadzona warsztatowo np.: przygotowanie projektów w ramach EuropAid i programu polskiej pomocy zagranicznej, co pozwoli nabyć praktyczne kompetencje. Dzięki temu, studia te są doskonałym uzupełnieniem szkoleń zawodowych. Szeroka wiedza dotycząca krajów globalnego południa, współpracy rozwojowej może być wykorzystana do prowadzenia wysokiej jakości edukacji globalnej. Zajęcia z rzecznictwa pozwolą słuchaczom rozwijać działania organizacji w tej dziedzinie.

Zajęcia praktyczne będą prowadzone przez przedstawicieli instytucji rządowych oraz organizacji pozarządowych. Dodatkowym atutem na studiach będą zajęcia z doświadczonymi specjalistami
z instytucji zagranicznych, w tym amerykańskich i niemieckich.

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa do 25 września ? o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Słuchacze muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz znać język angielski w stopniu komunikatywnym.

Szczegóły na stronie internetowej: http://www.wse.krakow.pl/pl/studia_podyplomowe

Share this post

You are here: Podyplomowe