Błąd
  • XML Parsing Error at 1:119. Error 9: Invalid character

global_logo

Pierwsza w Polsce specjalność Peace and Development Studies jest realizowany we współpracy ze najlepszymi polskimi i zagranicznymi specjalistami oraz instytucjami aktywnie działającymi w obszarze studiów nad pokojem i globalnym rozwojem. Poniżej znajdą Państwo opisy niektórych z naszych instytucji partnerskich.

PARTNERZY  SPECJALNOśCI  PEACE DEVELOPMENT STUDIES

Global Research and Development Group (GDRG) jest stowarzyszeniem założonym przez grupę ekonomistów, geografów, historyków gospodarczych, językoznawców, kulturoznawców, politologów i socjologów podejmujących wspólne inicjatywy badawcze zmierzające do poznania i upowszechniania wiedzy na temat procesów globalnego rozwoju. Członkowie GDRG w swojej pracy naukowej podejmują badania nad szerokim wachlarzem zagadnień, kładąc szczególny nacisk na kwestie związane z rozwojem w Afryce i Ameryce Łacińskiej. Głównym celem działalności GDRG jest budowanie globalnej świadomości, opartej na rzetelnej wiedzy, popartej doświadczeniem życia i prowadzeniu badań w krajach rozwijających się. Członkowie GDRG od wielu lat uczestniczą w opracowywaniu strategii i programów rozwojowych dla Afryki ? uczestniczą w konsultacjach oraz świadczą usługi szkoleniowe i eksperckie. Więcej informacji na temat działalności stowarzyszenie można znaleźć na stronie www.globaldevelopment.org.pl

Salezjański Wolontariat Misyjnych (SWM) jest stowarzyszeniem powstałym, aby organizować i nieść pomoc osobom potrzebującym w kraju i zagranicą. Podstawowym celem jest aktywne uczestnictwo w misjach w krajach Globalnego Południa czyli w Afryce, Ameryce Południowej oraz Europie Wschodniej na okres najczęściej od trzech miesięcy do roku czasu. Osoby działające w Polsce zajmują się zbieraniem funduszy na projekty pomocowe oraz starają się jak najszerszej liczbie osób przekazać rzetelną wiedzę na temat znaczenia misji w świecie. Oprócz projektów pomocowych, realizowanych na czterech kontynentach świata, Salezjański Wolontariat Misyjny prowadzi w Polsce rozbudowany program edukacji rozwojowej, by podnosić świadomość społeczną w kwestii problemów globalnych i uczyć, jak mądrze nieść wsparcie najbardziej potrzebującym. SWM Młodzi Światu cały czas się rozwija ? przygotowuje nowe projekty, rozwija współpracę zagraniczną z innymi organizacjami w Europie i na świecie. Więcej informacji na temat wyjazdów na misje oraz  Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego można znaleźć na stronie internetowej  www.swm.pl

Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO) jest niezależną organizacją pozarządową, która: wspiera inicjatywy z krajów Południa na rzecz usuwania przyczyn niesprawiedliwości i zmiany mechanizmów dotyczących rozwoju, dąży do tego, aby współpraca rozwojowa była oparta na priorytetach wypracowanych przez ludzi z krajów Południa i szerzy w Polsce świadomość odpowiedzialności globalnej i współzależności, w duchu wartości partycypacji i równości. IGO zostało założone w 2006 r. a jednym z głównych kierunków działalności jest promowanie wiedzy na temat globalnego rozwoju, w tym poprzez budowanie w Polsce potencjału dla edukacji rozwojowej wśród organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i osób związanych z oświatą. IGO przeprowadziło szereg własnych szkoleń dotyczących tematyki rozwojowej i edukacji rozwojowej. Stowarzyszenie ponadto prowadzi sesje warsztatowe lub wykłady w ramach projektów z edukacji rozwojowej prowadzonych przez inne organizacje pozarządowe. Więcej informacji o działalności instytutu dostępne na stronie internetowej www.igo.org.pl 

Portal internetowy i Stowarzyszenie ARABIA.pl  

ARABIA.pl jest stowarzyszeniem dążącym do promowania dialogu polsko-arabskiego  i chrześcijańsko ? muzułmańskiego oraz informującym o świecie  arabskim i muzułmańskim. ARABIA.pl jest  też  największym w Polsce portalem internetowym o tematyce arabskiej. Powstała 22 lipca 2002 w Warszawie, a w kwietniu 2003 uruchomiona została arabskojęzyczna wersja portalu. Celem portalu jest przekazywanie rzetelnej i obiektywnej informacji na temat świata arabskiego i muzułmańskiego. W listopadzie 2003 roku portal ARABIA.pl przekształcił się z nieformalnego Biura Informacyjnego w Stowarzyszenie ARABIA.pl. Stowarzyszenie ARABIA.pl jest organizacją niekomercyjną, która opiera się o społeczną pracę jej członków. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie portalu internetowego, organizowanie seminariów, imprez kulturalnych, pokazów i konferencji związanych ze światem arabskim, a także działalność wydawniczą i edukacyjną. Więcej informacji o działaności stowarzyszenia na www.arabia.pl

Share this post

You are here: Partnerzy