Błąd
  • XML Parsing Error at 1:119. Error 9: Invalid character

Polska pomoc zagraniczna 2007

Polska pomoc zagraniczna 2007 - PDF 1MB

polska_pomoc_zagraniczna_2007

Polska jest stabilnym i rozwinitym krajem, ktry moe aktywnie ksztatowa i wspiera wiatowy rozwj uwzgldniajcy potrzeby bogatych i biednych spoeczestw. Jest to wyzwanie nie tylko dla rzdu, ktry musi wczy perspektyw wsppracy rozwojowej do gwnego nurtu polityki zagranicznej, lecz take dla spoeczestwa, ktre coraz przychylniej odnosi si do roli Polski jako dawcy pomocy.

W zaoeniu autorw raport jest podsumowaniem najwaniejszych informacji o wsppracy rozwojowej i polskiej pomocy zagranicznej; dostarcza take danych dotyczcych wydatkw z budetu Polski na te cele, poniesionych w 2007 roku. W pewnej ograniczonej mierze raport jest take prb analizy tych danych i oceny skutecznoci niektrych mechanizmw, czyli jakoci udzielanej pomocy, z perspektywy polskich organizacji pozarzdowych i ich partnerw w krajach rozwijajcych si. Prowadzone przez nas dziaania monitoringowe wci nie obejmuj wszystkich istniejcych kanaw dystrybucji rodkw tworzcych polsk pomoc ? jestemy tego wiadomi i bdziemy pracowa nad rozszerzeniem zakresu naszego monitoringu w przyszoci. Mimo tych brakw, mamy nadziej, e zarwno przedstawiciele rzdu oraz partii politycznych, jak i inni zainteresowani problematyk Czytelnicy wykorzystaj wnioski z jego lektury do dyskusji o przyszoci polskiej pomocy.

Share this post

You are here: Baza publikacji Raporty Polska pomoc zagraniczna 2007