Błąd
  • XML Parsing Error at 1:119. Error 9: Invalid character

Polska pomoc zagraniczna 2009

Polska pomoc zagraniczna 2009 - PDF 3MB

polska_pomoc_zagraniczna_2009

Publikacja ?Polska pomoc zagraniczna 2009? to czwarta z kolei edycja niezalenego raportu zrzeszonych w Grupie Zagranica organizacji pozarzdowych zaangaowanych we wspprac na rzecz globalnego rozwoju i demokracji. Podobnie jak w poprzednich latach, analizie poddane zostay ilociowe i jakociowe aspekty pomocy udzielonej ze rodkw publicznych krajom rozwijajcym si.

Rok 2010, w ktrym ukazuje si raport, jest wyjtkowy z dwch co najmniej powodw. Przede wszystkim jest to rok, wobec ktrego Polska ? wraz z pozostaymi nowymi czonkami Unii Europejskiej ? podja zobowizanie zwikszenia udzielanej pomocy do poziomu 0,17% dochodu narodowego brutto. Analizujc dane dotyczce 2009 roku, trudno oprze si obawom, e zaprzepaszczono szanse wywizania si z obietnic zoonych krajom najuboszym ? nic nie wskazuje na to, aby planowany prg udao si osign, poniewa wymagaoby to dwukrotnego zwikszenia wydatkw na pomoc. Polska nie zdaje egzaminu z odpowiedzialnoci i solidarnoci. Fakt, e nie tylko Polska, trudno uzna za usprawiedliwienie.

Share this post

You are here: Baza publikacji Raporty Polska pomoc zagraniczna 2009