Błąd
  • XML Parsing Error at 1:119. Error 9: Invalid character

Poparcie polskiego społeczeństwa dla pomocy rozwojowej stabilizuje się na wysokim poziomie - w 2009 roku 83% Polaków zgadzało się ze stwierdzeniem, że powinniśmy wspierać rozwój państw uboższych. Podobny wynik zarejestrowano rok wcześniej. Tym samym kilkuletni okres dynamicznego wzrostu poparcia dla pomocy rozwojowej został zahamowany. Możliwe są przynajmniej dwie przyczyny tej sytuacji ? międzynarodowy kryzys gospodarczy oraz osiągnięcie maksymalnego możliwego poziomu poparcia na najbliższe lata. Analiza wyników sondaży wskazuje, że świadomość Polaków odnośnie problematyki rozwoju i zrozumienie idei współpracy rozwojowej jest na niskim poziomie, w konsekwencji, poparcie dla tej formy pomocy jest płytkie i bezrefleksyjne. Sytuacja ta powinna zmobilizować rząd do intensyfikacji działań w zakresie podnoszenia wiedzy Polaków o rozwoju globalnym. Bez tego współpraca rozwojowa będzie znajdowała się nisko na liście priorytetów rządowych, a pokusa, aby ograniczyć pomoc dla najuboższych państw świata na rzecz zbudowania odcinka drogi w Polsce będzie nadal obecna w polskiej polityce. Tymczasem badania i doświadczenia innych krajów pokazują, że jeśli obywatele rozumieją mechanizmy globalnego rozwoju, ma to pozytywny wpływ na jakość pomocy świadczonej przez ich rządy. Sondaż TNS OBOP dla MSZ z 2009 roku wskazuje na nieznaczną poprawę stanu wiedzy Polaków o rozwoju. Nadal jednak często nie wiemy co popieramy dając zielone światło dla polskiej pomocy.

Całość raportu jest dostępna pod adresem:

http://www.globaldevelopment.org.pl/attachments/124_POLICY_PAPERS_Nr_1_2010.pdf

Niniejszy artykuł ukazałs się na stronie www.gdrg.org.pl - partnera specjalności Peace and Development Studies.

Przedruk za zgodą GDRG.

gdrc

Share this post

You are here: Baza publikacji Raporty