B┼é─ůd
  • XML Parsing Error at 1:119. Error 9: Invalid character

Raport ma na celu prezentacje g│ˇwnych rekomendacji wypracowanych podczas miŕdzynarodowego seminarium roboczego poÂwiŕconego programowi studiˇw nad pokojem i rozwojem ktˇre odby│o siŕ w Wy┐szej Szkole Europejskiej im. ks. Jˇzefa Tischnera w dniach 7-8 listopada 2008. Rekomendacje seminaryjne by│y punktem wyjÂcia do opracowania pierwszych szkicˇw programu Peace and Development Studies, zaprezentowanych w czŕÂci ko˝cowej raportu. Rekomendacje zawarte w raporcie pos│u┐▒ do dalszych rozwa┐a˝ i dyskusji pomiŕdzy partnerami i instytucjami zaanga┐owanymi w rozwˇj specjalnoÂci.

Raport z seminarium miŕdzynarodowego - PDF 0,5MB

Share this post

You are here: Baza publikacji Raporty