Błąd
  • XML Parsing Error at 1:119. Error 9: Invalid character

Radykalizm religijny

awlaki?Coraz wicej muzumanw dochodzi do islamu swoimi wasnymi ciekami i niektrzy czynic to staj si aroganccy. Mwi ? My znamy prawd, wy jej nie znacie.? Te sowa wypowiedziane przez jednego z moich informatorw w Belgii bardzo dobrze oddaj charakter procesw radykalizacji jakim podlegaj nie tylko modzi muzumanie, ale take wierni innych religii. yjemy bowiem w czasach, gdy nasze spoeczne tosamoci, do ktrych naley rwnie tosamo religijna, s w coraz wikszym stopniu konstruowane na zasadzie ?zrb-to-sam?. Biografia typu ?zrb-to-sam? jest jednoczenie biografi o znacznym stopniu ryzyka. Opcji jest bardzo wiele i istnieje due prawdopodobiestwo, e cae przedsiwzicie moe si nie uda albo przybra charakter ekskluzywistycznej postawy teologicznej.
 
Cay wachlarz religijnych opcji tosamociowych mia do wyboru rwnie niedoszy zamachowiec samobjca Umar Farouk Abdul Mutallab prbujcy wysadzi samolot z prawie 300 osobami na pokadzie w dzie Boego Narodzenia. Mg po opuszczeniu domu rodzinnego i wyjedzie na studia do Wielkiej Brytanii przesta praktykowa islam i zacz spdza wieczory z kolegami w pubach uniwersyteckich. Mg odwiedza meczety tylko w czasie gwnych wit muzumaskich Eid al-Fitr i Eid al-Adha, a na co dzie przywizywa niewielkie znaczenie do spraw religijnych. Mg wreszcie praktykowa islam w zaciszu domowym i nie zwraca uwagi na mobilizacj polityczn rozmaitych organizacji muzumaskich w Wielkiej Brytanii. Umar postanowi jednak da si ponie fali islamu politycznego niezwykle dobrze rozwinitego na wyspach. Tu warto doda e islam polityczny podobnie jak w chrzecijastwo polityczne, hinduizm polityczny czy judaizm polityczny nie jest ruchem z gruntu destrukcyjnym dla  tkanki spoecznej. Jest pod wieloma wzgldami podobny do innych ruchw spoecznych aktywnych w spoeczestwach europejskich. Problematyczne s tylko niektre jego odmiany tego ruchu. Ku nim wanie skierowa si mody Nigeryjczyk, szukajcy inspiracji religijnych.
 
W mediach toczy si debata na temat tego w ktrym momencie Umar Farouk Abdul Mutallab uleg radykalizacji. Czy zradykalizowa si dopiero po ukoczeniu studiw w Londynie i wyjedzie do Jemenu czy przed tym okresem. FOSIS, czyli utworzona w 1962 Federacja Studenckich Stowarzysze Muzumaskich w Wielkiej Brytanii i Irlandii dca do reprezentowania ponad 90 tysicy muzumanw studiujcych na brytyjskich i irlandzkich uniwersytetach, w owiadczeniu opublikowanym przed kilkoma dniami na swojej stronie internetowej zdecydowanie zaprzecza insynuacjom jakoby mody Nigeryjczyk mg zradykalizowa si w Wielkiej Brytanii bdc w latach 2006-2007 szefem jednego ze studenckich stowarzysze muzumaskich. Sugeruje jednoczenie, e radykalizacja miaa miejsce jedynie w Jemenie w miesicach poprzedzajcych Boe Narodzenie 2009. Taka wersja wydarze jest jednak zbyt pikna eby moga by prawdziwa. Proces religijnej radykalizacji nie przebiega z reguy z dnia na dzie ale jest dugofalowy.
 
Tajemnic poliszynela jest, e wiele studenckich stowarzysze muzumaskich w kraju jest zdominowanych przez czonkw Hizb at-Tahrir, goszcych na porzdku dziennym hasa antyzachodnie i dcych do odbudowy kalifatu, ktry objby cay wiat muzumaski. Pomimo wielu prb zakazania dziaalnoci Hizb at-Tahrir w Wielkiej Brytanii organizacja dziaa bez przeszkd. Co wicej jej idee s legitymizowane przez FOSIS, poprzez zapraszanie radykalnych kaznodziejw muzumaskich na zjazdy Federacji, w imi penej reprezentatywnoci wiatopogldowej muzumaskiej braci studenckiej. W 2003 przykadowo jednym z mwcw podczas corocznego zjazdu czonkw FOSIS odbywajcy si na Uniwersytecie w Nottingham by radykalny muzumaski kaznodzieja Anwar al-Awlaki, podejrzewany o bliskie kontakty z al-Kaid. Co ciekawe idee goszone przez al-Awlakiego podczas tego zjazdu nie byy a tak radykalne, a jego przemwienie tak pomienne, jak wystpienia kilku innych mwcw.
 
Brytyjczycy od czasu zamachw terrorystycznych z 7 lipca wykonali ogromn prac w kierunku promowania islamu wikszoci, czyli religii rodka. Radical Middle Way (http://www.radicalmiddleway.co.uk/) to tylko jedna z wielu inicjatyw, ktre wspieraj islam umiarkowany w kraju. Poza tym wadze brytyjskie zaczy aktywniej zwalcza kaznodziejw nienawici. Omar Bakri przykadowo nie zosta wpuszczony do kraju od 2005, gdy pojecha do Libanu rzekomo odwiedzi swoj chor matk, a Abu Hamza al-Masri, czyli sawny imam z meczetu przy Finsbury Park, obserwuje wiat przez kraty wizienia. Ostatnie wydarzenie wydaj si jednak pokazywa, e wiele jest jeszcze w tej sprawie do zrobienia, szczeglnie na terenie kampusw uniwersyteckich.

Share this post

You are here: Baza publikacji Radykalizm religijny